Nacionalno zakonodavstvo

Zakoni iz područja željezničkog prometa koji se odnose na područje rada Centra za tračničke sustave:

 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, NN 18/15)
 • Zakon o željeznici (NN 94/13)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

Nacionalna sigurnosna pravila (19. kolovoza 2013.):

 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 147/08)
  • Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 3/09)
 • Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozila (NN 141/09)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 122/12)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa (NN 133/09)
  • Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 144/09)
  • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 14/10)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 56/12)
 • Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka (NN 156/08)
 • Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 126/09)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 128/10)
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 81/11)
 • Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (NN 15/10)
 • Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (NN 105/08)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (NN 33/13)
 • Pravilnik o unutarnjem redu u željezničkom prometu (NN 124/10)

 

Ostali propisi iz područja željezničkog prometa koji se odnose na rad Centra za tračničke sustave:

 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05)
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 16/08)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (NN 128/08)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 121/09)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 155/08)
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 50/10)
 • Pravilnik o registru željezničkih vozila (NN 87/11)

 

Zakonodavstvo Europske Unije

Direktive iz područja željezničkog prometa koji se odnose na rad nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost:

Direktiva o sigurnosti  (ENHR)

 • Direktiva 2004/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima i Direktiva 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice)
 • Direktiva 2008/110/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnost željezničkog sustava Zajednice
 • Direktiva 2009/149/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2009. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ u svezi s zajedničkim sigurnosnim indikatorima i zajedničkim metodama za izračun troškova kod nesreća

Direktiva o interoperabilnosti  – preinaka  (EN)

 • Direktiva 2008/57/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice
 • Direktiva Komisije 2009/131/EZ od 16. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Priloga VII Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava Zajednice
 • Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. ožujka 2011 o izmjenama i dopunama Priloga II, V i VI Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava Zajednice

Direktiva o strojovođama  (ENHR)

 • Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o izdavanju dozvola za strojovođe koji upravljaju lokomotivama i vlakovima u željezničkom sustavu Zajednice