Centar za tračničke sustave, d.o.o. (CTS – rail), je nezavisna i nepristrana tvrtka namijenjena provjeri sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima i certificiranju svih dijelova tračničkih sustava: tračničkih vozila i kolosiječnih konstrukcija. U suradnji s nezavisnim, moderno opremljenim, akreditiranim laboratorijima osiguravamo provođenje postupaka nezavisnog ocjenjivanja sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova tračničkih sustava prema važećem Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 18/15).

U svrhu određivanja sukladnosti Centar za tračničke sustave surađuje sa najmodernije opremljenim ispitnim laboratorijima u Republici Hrvatskoj.

 

Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/14-01/12, URBROJ: 530-05-2-2-1-15-5) od 6. ožujka 2015. tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., ovlašćuje se kao prvo imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s postupkom “EZ” provjere podsustava za strukturne podsustave:elektoenergetski infrastrukturni podsustav i podsustav vozila.

Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/15-01/09, URBROJ: 530-08-1-15-5) od 11. rujna 2015. tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., ovlašćuje se za ocjenjivanje podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi iz članka 47. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 18/15).