Centar za tračničke sustave kao Imenovano tijelo u Republici Hrvatskoj za ocjenu sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima, odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim i tehničkim pravilima iz čl. 47. Zakona (NN 82/13, 18/15) u skladu s postupkom „EZ“ provjere podsustava iz čl. 49. Zakona (NN 82/13, 18/15),  provjeru sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima vozila obavlja sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 147/08) i Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 155/08 i 50/10), u skladu s Prilogom 5. Odjeljak 1. i 3. te Prilogom 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 18/15).

Za elektroenergetski podsustav provjera sukladnosti obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav (NN 129/10), a za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav provjera sukladnosti obavlja se sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav.

Moduli ocjene sukladnosti, prikladnosti za uporabu i EZ provjere podsustava koji se koriste u tehničkim specifikacijama za interoperabilnost donesenima na temelju Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća objavljeni su u odluci komisije od 9. studenog 2010. i objavljeni u službenom listu Europske unije od 04.12.2010.